Egzaminy 12.2022!

Informacje o egzaminach na stopnie kyu!
Zarząd Zagłębiowskiego Klub OYAMA Karate informuje, że dniach 12-15 Grudnia 2022 r. zostaną przeprowadzone egzaminy na stopnie uczniowskie (kyu).
1. Uczniowie zdają egzaminy z dotychczas nauczanego materiału - zgodnie z wymaganiami
szkoleniowymi i egzaminacyjnymi, zamieszczonymi w oficjalnym Informatorze OYAMA Polskiej Federacji Karate.
2. Warunkiem przystąpienia do ww. egzaminu jest:
- członkostwo Zagłębiowskiego Klubu OYAMA Karate
- zapłacenie raty składki członkowskiej za grudzień,
- przelanie opłaty egzaminacyjnej na konto bankowe Zagłębiowskiego Klub OYAMA Karate przed egzaminem, zgodnie z poniższymi danymi
Zagłębiowskiego Klub OYAMA Karate
Konto bankowe Mbank
nr 48 1140 2004 0000 3102 8278 1125
3. Zgodnie z decyzją Zarządu OYAMA PFK z dnia 26.08.2021 r., w całej Polsce obowiązują jednakowe opłaty egzaminacyjne w wysokości:
10 kyu do do 5 kyu, 5 kyu junior i 5 kyu senior włącznie - 80zł
4 kyu oraz 4 kyu junior i 4 kyu senior - 100zł
3 kyu oraz 3 kyu junior i 3 kyu senior - 110zł
2 kyu oraz 2 kyu junior i 2 kyu senior - 120zł
1 kyu (od 16 lat) - 220zł
4. Po zdaniu egzaminu, uczniowie otrzymują z rąk instruktora oficjalny certyfikat OYAMA Polskiej Federacji Karate.
5. Uczniowie w porozumieniu z instruktorem, mogą zdawać egzamin w innych terminach ( np. ze względu na chorobę lub poprawkę).
6. Egzamin poprawkowy nie wymaga nowej opłaty.
7. Egzaminy nie są obowiązkowe. Osoby, które nie zdają testu, normalnie biorą udział w zajęciach.
8. Osoby początkujące nie muszą mieć kimona na egzaminie.