INSTRUKTORZY

Kadrę klubu stanowi kilkunastu instruktorów sportu Oyama Karate oraz trenerów II klasy z wieloletnim stażem w prowadzeniu zajęć. Większość posiada wysokie stopnie mistrzowskie (dan).

Obecnie zajęcia prowadzą:

  • Shihan Paweł Pajdak (6 dan)
  • Sensei Przemysław Gut (3 dan)
  • Sensei Sebastian Kanikowski (3 dan)
  • Sensei Agata Liszka (2 dan)
  • Sensei Michał Smajda (2 dan)
  • Sensei Bartosz Pajdak (2 dan)
  • Sensei Dorota Dębska (1 dan)